„Typewriting” to pojęcie związane z pisaniem maszynowym lub maszynopisaniem. Oznacza umiejętność pisania na maszynie do pisania lub klawiaturze komputerowej w sposób szybki, wyraźny i precyzyjny. Wcześniej, przed powszechnym dostępem do komputerów osobistych, pisanie na maszynie do pisania było powszechnym sposobem tworzenia dokumentów pisemnych, listów, raportów i innych tekstów.

Osoba posiadająca umiejętność typewritingu potrafi szybko i sprawnie posługiwać się klawiaturą, niejednokrotnie bez konieczności spoglądania na klawisze. Zdolność ta była bardzo ceniona w biurach, administracji, czy wszędzie tam, gdzie wymagane było szybkie wprowadzanie tekstu na maszynie.

W dzisiejszych czasach, wraz z powszechnym stosowaniem komputerów osobistych, umiejętność pisania na klawiaturze jest równie ważna, a termin „typewriting” czasem jest używany zamiennie z „keyboarding” (pisaniem na klawiaturze) lub „typing” (pisanie, maszynopisanie). Umiejętność szybkiego i precyzyjnego pisania na klawiaturze jest istotna w wielu zawodach i dziedzinach życia.